ESP8266 AP-STA : حالت استیشن در ماژول ESP8266

ESP8266 AP-STA : برای زمانی که قصد دارید ماژول رو به اکسس پوینت متصل کنید باید از کد های زیر استفاده کنید خط ۱ و ۲ وارد کردن کتابخانه های مورد نیاز خط ۴ و ۵ تعریف متغیر های ssid و pass از نوع کاراکتر به طول حداکثر ۳۰ کاراکتر خط ۹ تنظیم ماژول بر روی حالت استیشن. خط ۱۰ شروع کار ماژول با ssid و pass اکسس پیونت خط ۱۲ تا ۱۴ حلقه بینهایت شرطی با تاخیر ۵۰۰ میلی ثانیه ، تا زمانی که ماژول به اکسس پوینت تعریف شده متصل نشود برنامه در این حلقه می ماند. خط ۱۶ بعد از اتصال ماژول به اکسس پوینت آی پی اختصاص داده شده توسط DHCP سرور اکسس پوینت برای شما نمایش داده می شود.

نکته:

  1. اگر بعد از دستور WiFi.begin بدون تاخیر از دستور WiFi.localIP استفاده کنید ، آی پی ۰٫۰٫۰٫۰ را به شما برمی گرداند.
  2. نوع متغیر های ssid و pass حتما باید از نوع کاراکتر و طول آن مشخص باشد.
  3. در هنگام استفاده از دستور WiFi.begin حتما ssid و pass رو با متغیر تعیین کنید نه به صورت مثلا WiFi.begin(“test”,”12345678″)

حالت اکسس پوینت در ماژول ESP8266