همانطور که شاید تجربه کرده باشید در زبان بیسیک دستوری بود به نام toggle که مثلا اگر پایه x الان ۰ بود اونو به ۱ تغییر می داد و بلعکس. حالا در آردوینو باید از روش زیر استفاده کنید:

توسط این خط کد شما خروجی x رو نامساوی با مقدار خوانده شده از پین x می کنید