طبق فایل boards.txt فایل ها رو در محل مناسب کپی کنید.

ATmega16

ATmega32

ATtiny2313

در صورتی که نتونستید با arduino و پورت سریال برنامه رو آپلود کنید فایل هگز برنامه و بوت لودر رو با یه پروگرامر SPI به صورت دستی آپلود کنید.

قبلش حتما فیوز بیت ها رو طبق فایل boards.txt تنظیم کنید.

همه روی Arduino 1.0.5  و Arduino 1.5 تست شده اند.