وبلاگ و فروشگاه دیجیتال

رویداد ها

درباره این برگه

در این برگه از جزئیات برگذاری رویداد های پیش رو مطلع شوید و درباره موضوعاتی که در رویداد های گذشته بحث شده و نتایج آن آگاه شوید لازم به ذکر است کارگاه های اصلی با بنر بنفش و نشست ها و کارگاه های معرفی با بنر آبی مشخص می شوند که در کارگاه های اصلی بیشتر بر روی پروژه ای عملی متمرکز می شویم

سومین کارگاه و نشست گروه دیجیتال شیراز

دیدگاه ها

Sorry, comments are closed for this item.